Mở trình đơn chính

Các thay đổi

==Họ người Hoa hiện tại==
 
Trong số hàng ngàn họ đã được nhận dạng từ các thư tịch lịch sử trước thời hiện đại, hầu hết chúng đã biến mất (xem [[sự biến mất họ người]]) hoặc giản lược hóa. Suốt chiều dài lịch sử, Trung Hoa có xấp xỉ 12.000 họ đã được ghi nhận (bao gồm cả những họ của những người không phải sắc tộc Hán), tuy nhiên chỉ có khoảng 3.100 họ vẫn còn tiếp tục sử dụng tới nay,<ref>{{Chú thích web|url=http://www.csmonitor.com/1997/0306/030697.home.home.2.html|title=China's Identity Crisis: Many People, Few Names|date=1997-06-03|accessdate=2017-06-11|website=Christian Science Monitor|publisher=Christian Science Monitor|last=Cook|first=Steven|language=tiếng Anh|trans_title=Khủng hoảng danh tính tại Trung Quốc: nhiều người, ít tên|quote=Thế rồi, tại sao lại có sự thiếu vắng họ? Nguyên nhân là, theo Du Ruofu từ Viện Khoa học Trung Quốc (Chinese Academy of Sciences), mọi xã hội đều kinh qua 'sự thoái hóa' (evolutionary dwindling) về số lượng họ khi những họ ít phổ biến dần tuyệt tích. Bởi vì người Trung Hoa đã bắt đầu có họ từ hàng ngàn năm trước (so với chỉ vài thế kỷ tại nhiều khu vực ở Châu Âu), tác động này trở nên rõ rệt.}}</ref><ref>{{Chú thích|title= O rare John Smith |journal= [[The Economist]] |edition= US |page=32 |date= June 3, 1995 |ref = {{harvid|Economist|1992}} |quote=Only 3,100 surnames are now in use in China [...] compared with nearly 12,000 in the past. An 'evolutionary dwindling' of surnames is common to all societies. [...] [B]ut in China, [Du] says, where surnames have been in use far longer than in most other places, the paucity has become acute. (dịch: Chỉ có 3.100 họ hiện được sử dụng ở Trung Quốc [...] so với gần 12.000 trong lịch sử. Hiện tượng 'thoái hóa' (evolutionary dwindling) về số lượng họ là khá phổ biến trong nhiều xã hội. [...] [Nhưng] ở Trung Quốc, [Du] cho rằng, nơi thời điểm con người bắt đầu sử dụng họ sớm hơn nhiều so với nhiều nơi khác, việc biến mất các họ trở nên sâu sắc hơn.)}}</ref> tương đương với tỉ lệ 75% số họ đã biến mất. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự tuyệt tích của các họ này, trong đó có việc người dân cải theo họ của giai cấp thống trị, giản lược hóa về tự dạng, kiêng húy vua chúa, và nhiều nguyên nhân khác. Một ví dụ về việc biến mất họ ở thời hiện đại là sự tuyệt tích của họ có bính âm đọc là ''Shǎn'' (𢒉) vốn dĩ đã rất hiếm.<ref>{{cite web|title=电脑打不出来 山东200村民被迫改姓|url=http://www.epochtimes.com/gb/10/8/15/n2996024.htm|accessdate=30 November 2015}}</ref> Ký tự này đã từng không thể hiển thị trên nhiều hệ máy tính cũ và những người sinh ra sau khi hệ thống thay đổi cũng như nhiều người không thích vướng vào rắc rối đã đổi họ qua chữ khác, ví dụ như chữ Tiển 冼. Đã có những lo lắng rằng các thế hệ sau này có tổ tiên mang các họ này sẽ quên mất nguồn gốc của họ.
 
Trong khi nhiều họ mới xuất hiện với tỉ lệ tăng lên do nhiều nguyên nhân, nhiều họ cũ xưa cũng biến mất. Nguyên nhân chính ảnh hưởng tới tầng suất xuất hiện của một họ là do nhiều người dân tộc khác đã tự nhận mình là người Hán và cải qua họ người Hán.<ref name="du1992">{{Harv|Du et al.|1992}}</ref> Trong nhiều thế kỷ trở lại đây, một số [[họ kép người Hoa|họ kép]] đã trở thành họ đơn do bị bỏ đi một chữ. Kể từ ngày thể chế [[Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa]] thành lâp và chính sách giản hóa chữ viết được áp dụng, khiến cho nhiều họ bị giản lược tự dạng.