Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox film
| name = Suicide Squad
| image = Biệt đội cảm tử.jpg
| alt = Poster chính thức.
| caption = Áp phích phát hành tại các rạp
| director = [[David Ayer]]