Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Người Hitti”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Dù thuộc [[thời đại đồ đồng|thời kỳ đồ đồng]], dân tộc Hittite là những người tiền bối của [[thời đại đồ sắt|thời kỳ đồ sắt]]. Họ đã phát triển kỹ thuật tạo tác đồ sắt ngay từ thế kỷ 14 TCN.
 
==Chú thích==
{{tham khảo|2}}
 
68

lần sửa đổi