Khác biệt giữa các bản “Dương Minh Ánh”

Tôn giáo: Không
 
Quê quán: Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên , Hưng Yên<ref>{{chú thích web |url =http://dbqh.na.gov.vn/daibieu/23/1117/Duong-Minh-Anh.aspx |tiêu đề =Thông tin đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 |author = |ngày = |nhà xuất bản =Website Quốc hội Việt Nam |ngày truy cập =2017-06-14 |ngôn ngữ = | archiveurl = |ngày lưu trữ=2017-06-14}}</ref>
Quê quán: Xã Quảng Châu, thành phố Hưng Yên , Hưng Yên
 
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị