Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Viết trang mới”

n
Đã thay đổi mức khóa của “Trợ giúp:Viết trang mới” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn))
n (Đã lùi lại sửa đổi của Nguyễn Hoàng Minh Hùng (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của [[User:Huỳnh Nhân-thập|Huỳnh Nhân-th…)
n (Đã thay đổi mức khóa của “Trợ giúp:Viết trang mới” ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (vô thời hạn) [Di chuyển=Cấm mọi thành viên (trừ bảo quản viên)] (vô thời hạn)))