Khác biệt giữa các bản “Hoằng Trú”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
== Tiểu sử ==
Hoàng tử Hoằng Trú là hoàng ngũ tử, con trai thứ 5 tính trong số hoàng tử sống tới khi tưởng thành của Ung Chính Đế, mẹ là  [[Hiếu Thánh Hiến hoàng hậu|Hiếu Thánh Hiến hoàng]]<nowiki/>thi [[Hiếu Kính Hiến Hoàng hậu|u Kính Hiến Hoàng hậu]] Ô LạtNữu NaHỗ lạpLộc thị nhận nuôi và dạy dỗ từ khi còn nhỏ.
 
Năm [[Càn Long]] thứ 7 ([[1742]]), Càn Long Đế lấy ông làm người thừa tự cho hoàng thúc Du quận vương [[Dận Vu]] , sau đó phong Hoằng Trú làm '''Du Thân vương''' (愉親王).
Người dùng vô danh