Khác biệt giữa các bản “Lê Hy Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|tiền nhiệm 1 = <font color="grey">[[Lê Thần Tông]]</font>
|kế nhiệm 1 = <font color="blue">[[Lê Dụ Tông]]</font>
|hoàng tộc = [[Nhà Hậu trung hưng]]
|kiểu hoàng tộc = Triều đại
|niên hiệu = Vĩnh Trị (1676-1680)<brsmall/>Chính Hoà (1680-1705)
*Vĩnh Trị (1676-1680)<br>
*Chính Hoà (1680-1705)
|miếu hiệu = [[Hy Tông]] (僖宗)
|thụy hiệu = Chương Hoàng đế (章皇帝)