Diepphi

Gia nhập ngày 18 tháng 2 năm 2006
n
* '''Tác giả văn học yêu thích''': [[Milan Kundera]] và nhiều nhà văn [[Nhật Bản]].
* '''Tác giả võ hiệp yêu thích''': [[Cổ Long]]
* '''TiểuTác thuyếtphẩm văn học ưa thích''': [[Vô tri]]
* '''Tác phẩm võ hiệp yêu thích''': Võ lâm ngoại sử, Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, Hoan lạc anh hùng, Tiêu thập nhất lang, Thiên nhai. minh nguyệt. đao, Cửu nguyệt ưng phi
* '''Nhân vật võ hiệp yêu thích''': [[Diệp Khai]], [[Tây Môn Xúy Tuyết]]