Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vệ Đái công”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Vệ Đái công
| native name = 衞戴公
| tước vị = [[Vua]] [[chư hầu]] [[Trung Quốc]]
| thêm = china
| hình =
41.686

lần sửa đổi