Khác biệt giữa các bản “Hán Hoàn Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| niên hiệu = Xem văn bản
| thời gian của niên hiệu =
| thụy hiệu = <font color = "grey">Hiếu Hoàn hoàngHoàng đế (孝桓皇帝)
<font color = "grey">Hiếu Hoàn Hoàng đế (孝桓皇帝)
| cha = Lãi Ngu hầu Lưu Ký
| mẹ = Yên phu nhân