Khác biệt giữa các bản “Ngụy Văn hầu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| hoàng tộc = [[ngụy (nước)|nước Ngụy]]
| kiểu hoàng tộc = Chính quyền| tên đầy đủ = Ngụy Tư (魏斯) hay Cơ Tư
| kiểu tên đầy đủ = Tên đầy đủthật
| tước vị đầy đủ =
| niên hiệu =
41.686

lần sửa đổi