Khác biệt giữa các bản “Ngụy Cảnh Mẫn vương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kiểu hoàng tộc = Chính quyền
| tên đầy đủ = Ngụy Tăng (魏午)
| kiểu tên đầy đủ = Tên đầy đủthật
| tước vị đầy đủ =
| niên hiệu =
41.686

lần sửa đổi