Khác biệt giữa các bản “Hàn Chiêu Ly hầu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tại vị =[[362 TCN]] - [[333 TCN]]
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Hàn Ý hầu]]</font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = [[Hàn Tuyên Huệ vương]]</font>
41.686

lần sửa đổi