Khác biệt giữa các bản “Hàn Chiêu Ly hầu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| niên hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu = <font color="grey">Hàn Chiêu Li hầu (韓昭釐侯)
| cha = [[Hàn Ý hầu]]
| mẹ =
41.686

lần sửa đổi