Khác biệt giữa các bản “Trịnh Hoàn công”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| hoàng tộc = [[trịnh (nước)|nước Trịnh]]
| kiểu hoàng tộc = Chính quyền| tên đầy đủ = Cơ Hữu (姬友)
| kiểu tên đầy đủ = Tên đầy đủthật
| tước vị đầy đủ = | niên hiệu =
| miếu hiệu =