Khác biệt giữa các bản “Tống Khâm Tông”

đầu
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(đầu)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kiểu tên đầy đủ = Tên húy
| thông tin niên hiệu =
| niên hiệu = Tĩnh Khang (靖康: [[1126]]-[[1127]])
| thời gian của niên hiệu =
| miếu hiệu = [[Khâm Tông]] (欽宗)