Khác biệt giữa các bản “Sở Giản vương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| kiểu phối ngẫu =
| con cái = [[Sở Thanh vương]]
| hoàng tộc = [[Sở (nước)|Nướcnước Sở]]
| kiểu hoàng tộc = ChưChính hầuquyền
| tên đầy đủ = Hùng Trung (熊中)
| kiểu tên đầy đủ = Tên thật