Khác biệt giữa các bản “Sở Hùng Cừ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tại vị = [[887 TCN]] - [[877 TCN]]
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color = "grey">[[Sở Hùng Dương]]</font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = [[Sở Hùng Chí]]