Khác biệt giữa các bản “Sở Giản vương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
</timeline>
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color = "grey">[[Sở Huệ Vương|Sở Huệ vương]]</font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = [[Sở Thanh vương]]