Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sở Thanh vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
</timeline>
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color = "grey">[[Sở Giản vương]]</font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = [[Sở Điệu vương]]
41.686

lần sửa đổi