Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lỗ Bá Cầm”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
</timeline>
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey">Không có (Quân chủ khai quốc)</font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = [[Lỗ Khảo công]]
| niên hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu = <font color="grey">Không có
| cha = [[Chu Công Đán]]
| mẹ =
41.686

lần sửa đổi