Khác biệt giữa các bản “Lỗ Khang công”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| niên hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu =<font color="grey">Lỗ Khang công (魯康公)
| cha = [[Lỗ Cung công]]
| mẹ =