Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Yên Tiền Giản công”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| con cái =
| hoàng tộc = [[nước Yên]]
| kiểu hoàng tộc = GiaChính tộcquyền
 
| tên đầy đủ =
| kiểu tên đầy đủ = Tên đầy đủ
41.686

lần sửa đổi