Khác biệt giữa các bản “Yên Thành công”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| con cái =
| hoàng tộc = [[nước Yên]]
| kiểu hoàng tộc = GiaChính tộcquyền
 
| tên đầy đủ = Cơ Tái