Khác biệt giữa các bản “Khối lượng Mặt Trời”

không có tóm lược sửa đổi
:<math>M_\odot = \frac{4 \pi^2 \times (1\,\mathrm{AU})^3}{G \times (1\,\mathrm{yr})^2}</math>
 
[[Henry Cavendish]] là người đầu tiên đo được bằng cân xoắn giá trị của hằng số hấp dẫn vào năm 1798. Giá trị mà ông thu được chỉ khác 1% so với giá trị được chấp nhận ngày nay.<ref>{{cite book
The value of the gravitational constant was first derived from measurements that were made by [[Henry Cavendish]] in 1798 with a [[torsion balance]]. The value he obtained differs by only 1% from the modern value.<ref>{{cite book
| author=Holton, Gerald James| author2=Brush, Stephen G.
| title=Physics, the human adventure: from Copernicus to Einstein and beyond
| date=2001 | page=137 | edition=3rd
| publisher=Rutgers University Press
| isbn=0-8135-2908-5 }}</ref> The [[Parallax#Diurnalthị parallaxsai|diurnalThị parallaxsai ngày]] ofcủa theMặt SunTrời wasđã accuratelyđược measuredđo duringchính thexác transitstrong lần [[Sao Kim đi ngang qua Mặt Trời]] ofvào Venuscác innăm 1761 and 1769,<ref>{{cite book
| author=Pecker, Jean Claude| author2=Kaufman, Susan
| title=Understanding the heavens: thirty centuries of astronomical ideas from ancient thinking to modern cosmology | pages=291–291 | publisher=Springer
| date=2001 | isbn=3-540-63198-4 }}</ref> yieldingcho agiá value oftrị {{val|9|u=arcsecond}} (9 [[Minutephút and secondgiây ofcủa arcmột cung|arcsecondgiây cung]]s, comparedso tovới thegiá presenttrị 1976xác valueđịnh trong năm 1976 of {{val|8.794148|u=arcsecond}}). FromTừ thegiá valuetrị ofcủa thethị diurnalsai parallaxngày, onechúng ta có thể xác canđịnh determineđược thekhoảng distancecách tohình thehọc Suntừ fromTrái theĐất geometryđến ofMặt EarthTrời.<ref>{{cite book
| first=Cesare | last=Barbieri | date=2007
| title=Fundamentals of astronomy