Khác biệt giữa các bản “Khối lượng Mặt Trời”

không có tóm lược sửa đổi
Là đơn vị đo khối lượng, khối lượng Mặt Trời đã được sử dụng trước khi các đơn vị AU và hằng số hấp dẫn được đo chính xác. Điều này do khối lượng của những [[hành tinh]] khác trong [[hệ Mặt Trời]] hoặc khối lượng tổng cộng của hai [[sao đôi]] có thể tính trực tiếp theo đơn vị khối lượng Mặt Trời một khi biết bán kính quỹ đạo và chu kỳ quỹ đạo của hành tinh hay ngôi sao dựa trên định luật thứ ba của Kepler, với bán kính quỹ đạo được đo theo đơn vị thiên văn và chu kỳ quỹ đạo đo bằng năm.
 
Khối lượng Mặt Trời giảm dần theo thời gian kể từ giai đoạn nó hình thành. Điều này xảy ra bởi hai quá trình chính diễn ra ở Mặt Trời với lượng vật chất biến mất gần bằng nhau. Thứ nhất, ở [[lõi Mặt Trời]], hydro biến đổi thành heli trong [[phản ứng tổng hợp hạt nhân]], đặc biệt trong [[phản ứng chuỗi proton–proton]], và phản ứng này biến đổi một phần khối lượng thành năng lượng dưới dạng các [[photon]] bước sóng [[tia gamma]]. Phần lớn năng lượng này cuối cùng [[độ sáng của Mặt Trời|phát ra]] khỏi Mặt Trời. Thứ hai, các [[proton]] và [[electron]] năng lượng cao trong khí quyển của Mặt Trời liên tục bị đẩy vào không gian vũ trụ bởi [[gió Mặt Trời]].
The mass of the Sun has been decreasing since the time it formed. This occurs through two processes in nearly equal amounts. First, in the [[Solar core|Sun's core]], hydrogen is converted into helium through [[nuclear fusion]], in particular the [[Proton–proton chain reaction|p–p chain]], and this reaction converts some mass into energy in the form of [[gamma ray]] photons. Most of this energy eventually [[Solar luminosity|radiates away]] from the Sun. Second, high-energy protons and electrons in the atmosphere of the Sun are ejected directly into outer space as a [[solar wind]].
 
The original mass of the Sun at the time it reached the [[main sequence]] remains uncertain. The early Sun had much higher mass-loss rates than at present, and it may have lost anywhere from 1–7% of its natal mass over the course of its main-sequence lifetime.<ref name=apj583_2_1024/> The Sun gains a very small amount of mass through the impact of [[asteroid]]s and [[comet]]s. However, as the Sun already contains 99.86% of the Solar System's total mass, these impacts cannot offset the mass lost by radiation and ejection.