Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Jung-gu, Seoul”

không có tóm lược sửa đổi
n (AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:13.1342670)
Không có tóm lược sửa đổi
|[[Cheonggu-dong]]
|청구동
|靑丘洞 Thanh Khâu động
|rowspan=15|[[Tập tin:Jungu-with-names.png|600px]]
|-
|[[Dasan-dong]]
|다산동
|茶山洞 Trà Sơn động
|-
|[[Donghwa-dong]]
|동화동
|東化洞 Đông Hoá động
|-
|[[Euljiro-dong]]
|을지로동
|乙支路洞 Ất Chi Lộ động
|-
|[[Gwanghui-dong]]
|광희동
|光熙洞 Quang Hy động
|-
|[[Hoehyeon-dong]]
|회현동
|會賢洞 Hội Hiền động
|-
|[[Hwanghak-dong]]
|황학동
|黃鶴洞 Hoàng Hạc động
|-
|[[Jangchung-dong]]
|장충동
|奬忠洞 Tưởng Trung động
|-
|[[Jungnim-dong]]
|중림동
|中林洞 Trung Lâm động
|-
|[[Myeong-dong]]
|명동
|明洞 Minh động
|-
|[[Pil-dong]]
|필동
|筆洞 Bút động
|-
|[[Sindang-dong]]
|신당동
|rowspan=2|新堂洞 Tân Đường động
|-
|[[Sindang 5-dong]]
|[[Sogong-dong]]
|소공동
|小公洞 Tiểu Công động
|-
|[[Yaksu-dong]]
|약수동
|藥水洞 Dược Thuỷ động
|-
|}
Người dùng vô danh