Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Yên Tiền Giản công”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Yên Tiền Giản công
| native name = 燕前簡公
| tước vị = [[Vua]] [[chư hầu]] [[Trung Quốc]]
| thêm = china
| hình =
| tại vị =[[504 TCN]] - [[493 TCN]]
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Yên Bình công]]</font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = [[Yên Hiếu công]]</font>
41.686

lần sửa đổi