Khác biệt giữa các bản “Yên Dịch vương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên = Yên Dịch vương
| native name = 燕易王
| tước vị = [[Vua]] [[chư hầu]] [[Trung Quốc]]
| thêm = china
| hình =
| tại vị =[[332 TCN]] - [[321 TCN]]
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Yên Hậu Văn công]]</font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = [[Yên vương Khoái]]</font>