Mở trình đơn chính

Các thay đổi

đầu
{{Infobox royalty
|name=Liêu Mục Tông
|tước vị = [[Hoàng đế]] [[Trung Hoa]]
|thêm = china
|native name = 遼穆宗
|kiểu tại vị = Trị vì
|birth_date = {{ngày sinh|931|9|19}}
|death_date={{ngày mất và tuổi|969|3|12|931|9|19}}
|era name=Ứng Lịch (應曆)
|era dates=951-969
|succession=[[Hoàng đế]] [[nhà Liêu|Đại Liêu]]
|reign=[[11 tháng 10]] năm [[951]] - [[12 tháng 3]] năm [[969]]<br>({{age in years and days|951|10|11|969|3|12}})
|predecessor=[[Liêu Thế Tông|Thế Tông]]
|successor = [[Liêu Cảnh Tông|Cảnh Tông]]
|posthumous name =Hiếu An Kính Chính Hoàng Đế (孝安敬正皇帝)
|temple name = [[Mục Tông]] (穆宗)