Khác biệt giữa các bản “Sở Giản vương”

Không thay đổi kích thước ,  3 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:-10301042 till:-223
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:807819 start:-10301042
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)