Khác biệt giữa các bản “Lỗ Khang công”

Không thay đổi kích thước ,  3 năm trước
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:-10421043 till:-256
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:786787 start:-10421043
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)