Khác biệt giữa các bản “Tây Hạ Nhân Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| thời gian của niên hiệu =
| tước hiệu = [[Hoàng đế]]
| thụy hiệu = <font color="grey">Thánh Đức hoàng đế (圣德皇帝)
| hoàng tộc = [[Tây Hạ]] (西夏)
| vợ =