Khác biệt giữa các bản “Hán Bình Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| thụy hiệu = Hiếu Bình Hoàng đế
| miếu hiệu = Nguyên Tông (元宗)
| hoàng tộc = [[Nhà Hán|Nhà Tây Hán]]
| kiểu hoàng tộc = Triều đại
| cha = Trung Sơn Hiếu vương Lưu Hưng
41.686

lần sửa đổi