Khác biệt giữa các bản “Hán Bình Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tên đầy đủ = Lưu Khản (劉衎)
| kiểu tên đầy đủ = Tên thật
| thụy hiệu = Hiếu Bình Hoàng đế (孝平皇帝)
| miếu hiệu = Nguyên Tông (元宗)
| hoàng tộc = [[Nhà Hán|Nhà Tây Hán]]
41.686

lần sửa đổi