Khác biệt giữa các bản “Tấn Văn công”

không có tóm lược sửa đổi
(đầu)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| niên hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu = <font color = "grey">Văn công</font> (文公)
| cha = [[Tấn Hiến công]]
| mẹ = [[Hồ Quý cơ]]