Khác biệt giữa các bản “Tề Vô Tri”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
</timeline>
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey"> [[Tề Tương công]]</font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = [[Tề Hoàn công]] </font>