Khác biệt giữa các bản “Trịnh Hoàn công”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tước vị đầy đủ = | niên hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu = <font color = "grey">Trịnh Hoàn công</font> (桓公)
 
| cha = [[Chu Lệ vương|Chu Lệ Vương]]