Khác biệt giữa các bản “Các núi linh thiêng của Trung Quốc”

không có tóm lược sửa đổi
* hướng nam: [[Hành Sơn|Hành sơn]] (衡山) thuộc tỉnh [[Hồ Nam]], cao 1.290 m
* hướng đông: [[Thái Sơn|Thái sơn]] (泰山) thuộc tỉnh [[Sơn Đông]], cao 1.545 m
* hướng tây: [[HoaHóa Sơn (núi)|Hóa sơn]] (华山) thuộc tỉnh [[Thiểm Tây]], cao 2.154,9 m
* trung tâm: [[Tung Sơn|Tung sơn]] (嵩山) thuộc tỉnh [[Hà Nam (Trung Quốc)|Hà Nam]], cao 1.494 m