Khác biệt giữa các bản “Tống Thành công”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| native name = 宋成公
| tước vị = [[Vua]] [[chư hầu]] [[Trung Quốc]]
 
| thêm = china
| hình =
| niên hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu = <font color = "grey">Tống Thành công</font> (成公)
| cha = [[Tống Tương công]]
| mẹ = Vương cơ