Khác biệt giữa các bản “Yên Thành công”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| niên hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu = <font color="grey">Yên Thành công</font> (燕成公)
| cha =
| mẹ =