Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngụy Văn hầu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| miếu hiệu =
| thụy hiệu = <font color = "grey"> Văn hầu</font> (文侯)
| cha = [[Ngụy Câu|Ngụy Hoàn tử]] (ông)
| mẹ =
| sinh =
41.686

lần sửa đổi