Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trương hoàng hậu (Minh Hiếu Tông)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|succession= [[Hoàng hậu]] [[nhà Minh|Đại Minh]]
|reign= [[1487]] - [[1505]]
|predecessor= <font color = "grey">[[Hiếu Trinh Thuần hoàng hậu]]</font>
|successor= [[Hiếu Tĩnh Nghị hoàng hậu]]
|succession1= [[Hoàng thái hậu]] [[nhà Minh|Đại Minh]]
|reign1= [[1505]] - [[1541]]
|predecessor1= <font color = "grey">[[Hiếu Trinh Thuần hoàng hậu]]</font>
|successor1= [[Hiếu An hoàng hậu]]
|spouse= [[Minh Hiếu Tông]]<br/>Hoằng Trị hoàng đế
41.686

lần sửa đổi