Khác biệt giữa các bản “Hồ Thị Hoa”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Kiêng tên húy==
Gia Long ngài quá đau buồn cho đứa con dâu vắn số, ông đã ban chiếu dụ: cấm triều đình, bá tánh từ nay không được nhắc đến tên Hoa nữa. Chính vì vậy: những từ có tên '''Hoa''' đều phải thay đổi. Tỉnh Thanh Hoa = Thanh Hóa, chợ Đông Hoa = Chợchợ Đông Ba (vua Đồng Khánh đổi), cầu Hoa = cầu Bông (cây cầu trên rạch Thị Nghè), làng Yên Hoa = làng Yên Phụ, hoặc đổi đọc là '''Huê''' như làng Hoa Cầu = Huê Cầu, hoa nhài = huê nhài...
 
Chữ '''Thực''' tên bà cũng đổi đọc là '''Thật''', như thực sự = thật sự, chân thực = chân thật...
Tuy nhiên điều này chưa kiểm chứng được và rất có khả năng chỉ là truyền thuyết.
 
==Truy phong==
Người dùng vô danh