Khác biệt giữa các bản “Sở Giản vương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tiền nhiệm = <font color = "grey">[[Sở Huệ Vương|Sở Huệ vương]]</font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = <font color="blue">[[Sở Thanh vương]]</font>
| phối ngẫu =
| kiểu phối ngẫu =