Khác biệt giữa các bản “Yên Dịch vương”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Yên Hậu Văn công]]</font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = <font color="blue">[[Yên vương Khoái]]</font>
| phối ngẫu =
| vợ = Yên Dịch Hậu