Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngụy Văn hầu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Ngụy Câu|Ngụy Hoàn tử]]</font> <br /> <font color = "grey">[[Tấn Liệt công]]</font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = <font color="blue">[[Ngụy Vũ hầu]]</font>
| phối ngẫu =
| vợ =
41.686

lần sửa đổi