Khác biệt giữa các bản “Từ hoàng hậu (Minh Thành Tổ)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| reign = [[1402]] - [[1407]]
| predecessor = <font color = "grey">[[Hiếu Mẫn Nhượng hoàng hậu]]</font>
| successor = <font color="blue">[[Thành Hiếu Chiêu hoàng hậu]]</font>
| spouse = [[Minh Thành Tổ]]
| issue = [[Minh Nhân Tông]] Chu Cao Sí<br/>Hán vương [[Chu Cao Hú]]<br/>Triệu vương [[Chu Cao Toại]]<br/>[[Vĩnh An công chúa]]<br/>[[Vĩnh Bình công chúa]]<br/>[[An Thành công chúa]]<br/>[[Hàm Ninh công chúa]]