Khác biệt giữa các bản “Tôn hoàng hậu (Minh Tuyên Tông)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| reign = [[1428]] - [[1435]]
| predecessor = <font color = "grey">[[Cung Nhượng Chương hoàng hậu]]</font>
| successor = <font color="blue">[[Hiếu Trang Duệ hoàng hậu]]</font>
| succession1 = [[Hoàng thái hậu]] [[nhà Minh|Đại Minh]]
| reign1 = [[1435]] - [[1462]]
| predecessor1 = <font color = "grey">[[Thành Hiếu Chiêu hoàng hậu|Thành Hiếu Trương Thái hậu]]</font>
| successor1 = <font color="blue">[[Hiếu Trang Duệ hoàng hậu|Hiếu Trang Tiền thái hậu]]</font>
| spouse = [[Minh Tuyên Tông]]
| issue = [[Minh Anh Tông]] Chu Kỳ Trấn<br/>[[Thường Đức công chúa]]