Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tào Tiết (hoàng hậu)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|date of birth= [[197]]
|place of birth= [[Bái|quận Tiêu, nước Bái, Đại Hán]]
|date of death= [[{{năm mất và tuổi|260]]|197}}
|place of death= [[Sơn Dương, Thương Lạc|nước Sơn Dương, Đại Ngụy]]
|place of burial= Thiền lăng
41.686

lần sửa đổi